História spoločnosti

Spoločnosť AWAST Slovakia, s.r.o. bola založená v roku 2004 ako dcérska spoločnosť firmy AWAST, a.s., s cieľom špecializovať sa na aktivity v oblasti ochrany životného prostredia v Slovenskej republike. Od svojho vzniku sa spoločnosť špecializuje na sanácie starých ekologických záťaží, spracovanie analýz rizík supervíznu činnosť, prieskumy životného prostredia v kontaminovaných lokalitách, poradenstvo a inžiniering v oblasti životného prostredia, likvidáciu nebezpečných odpadov a ďalšie súvisiace činnosti. Naša spoločnosť úzko spolupracuje so sesterskou spoločnosťou MikroChem LKT, s.r.o., ktorá nám poskytuje hlavne sanačné a biodegradačné technológie. V budúcnosti chce spoločnosť v spolupráci so svojou materskou spoločnosťou a sesterskými spoločnosťami ďalej rozvíjať terajšie aktivity a posilňovať svoju pozíciu na slovenskom trhu.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici , vložka 9759/S

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid